Kadra

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu:
Sławomir Janicki 

Placówka zatrudnia 5 wychowawców, których praca dodatkowo jest wspierana przez psychologa, pedagoga, specjalistę pracy socjalnej i pielęgniarkę.