Programy

W naszej placówce są realizowane następujące programy:

  • „Sztuka łączy dzieci i młodzież. Program zajęć wspierających rozwój aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu* i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Pegaz w Chruszczobrodzie oraz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.”

Realizacja programu przewidziana jest od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

W programie założono, aby raz w miesiącu wychowankowie z wymienionych placówek spotykać się będą naprzemiennie  w swoich miejscach zamieszkania i będą uczyli się różnych technik plastycznych. Pierwsze spotkania miały miejsce w czerwcu 2014 r., kiedy to wychowankowie placówek wzięli udział w zajęciach plastycznych w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu * i Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.  Zajęcia te spotkały się z dużym zainteresowaniem wychowanków obu placówek, co skłoniło do kontynuacji spotkań.

*Aktualnie nazwa Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu nie istnieje.

Autorkami programu są:
Psycholog – Katarzyna Podsiadło
Wychowawca – Jolanta Pucek
Wychowawca – Bożena Malisz

  • Koło Kulinarne – Kuźnia Dobrego Smaku

Realizacja programu przewidziana jest na rok 2015, zajęcia odbywały się będą raz w miesiącu z wyłączeniem wakacji oraz miesiąca grudnia.

W programie założono, aby raz w miesiącu wychowankowie spotykać się będą na zajęciach kulinarnych i będą uczyli się przygotowywania różnych potraw. Celem ogólnym Koła jest kształtowanie kulinarnych zainteresowań u dzieci. Motywowanie do możliwie największej samodzielności dzieci i młodzieży w zakresie estetycznego przygotowywania posiłków i ich spożywania oraz nauka współpracy w grupie.

Autorka programu:
Wychowawca – Jolanta Pucek